all classic sound

Muzyka klasyczna jest… źródłem. Tak jak muzyka pierwotna czy ludowa…

Poszukiwanie inspiracji w przeszłości, studiowanie „podróży”, które odbyli inni przede mną jest na równi z eksperymentem podstawą moich poszukiwań muzycznych.

Można powiedzieć że Yossarian Malewski to suma poszukiwań w świecie zewnętrznym i wewnętrznym – suma subiektywna. Nieprawdziwa. Nieokreślona, żadnym wzorem. Suma wynikająca z przypadkowych działań fraktalnych doprawionych meandrowaniem pomiędzy lękami i pragnieniami.

Suma składająca się na jeden jakże prosty postulat: „ja chcę miłości”…

Yossarian on Spotify, Apple Music, YouTube… >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up